Znajdź artykuł

szukaj w temacie
szukaj w artykułach

   Ustawa hazardowa nie przeszła unijnej weryfikacji!  2010-07-16

 

Bruksela, 16 lipca 2010 roku
Gry i zakłady prowadzone przez Internet: polski projekt ustawy nie przeszedł unijnej weryfikacji

Wczoraj wieczorem (15.07) Komisja Europejska wysłała do polskiego Rządu tzw. "szczegółową opinię w sprawie nowelizacji ustawy hazardowej". Przesłany przez polski Rząd do KE projekt, z nowymi przepisami regulujących gry i zakłady prowadzone przez Internet, wzbudził zastrzeżenia nie tylko samej Komisji Europejskie, ale i innych krajów członkowskich m.in. Wielkiej Brytanii i Malty.

Wczorajsza szczegółowa opinia przedłuża okres obowiązywania 3-miesięcznej zasady standstill do 16 sierpnia 2010. Polska notyfikowała projekt ustawy w Komisji Europejskej i Państwach Członkowskich 14 kwietnia 2010 roku, ale nie mogła go przyjąć zanim nie minął okres 3 miesięcy, w którym Komisja Europejska i Państwa Członkowskie miały czas na stwierdzenie, czy projekt zawiera jakiekolwiek uzasadnione bariery na rynku wewnętrznym. Wczorajsza opinia zawiera takie stwierdzenia, więc okres standstill zostaje przedłużony o kolejny miesiąc. Polski Rząd ma zatem teraz 30 dni na ustosunkowanie się do uwag wystosowanych przez Komisję Europejską. Jeśli tego nie zrobi, a mimo to przyjmie po tym terminie projekt bez zmian, Komisja Europejska rozpocznie w trybie natychmiastowym postępowanie w sprawie naruszenia w związku z nowoprzyjętym przez Państwo Członkowskie przepisem. 31 stycznia 2008 roku Komisja wszczęła takie postępowanie przeciwko Niemcom po tym, jak nie dostosowały się do szczegółowej opinii wydanej dla tego kraju w marcu 2007 roku.

Sektretarz Generalny EGBA (Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów)1 Sigrid Ligne komentuje wczorajsze pismo Komisji Europejskiej:

“Wspieramy intencje polskiego rządu w jego dążeniu do przyłączenia się do rosnącej liczby krajów regulujących rynek gier i zakładów prowadzonych przez Internet w UE. Jednakże obecny projekt przewiduje wiele przeszkód i zobowiązań, które w dużym stopniu utrudnią licencjonowanym i uregulowanym w UE operatorom wnioskowanie o licencję w Polsce. Namawiamy Polskę do zrewidowania projektu i dostosowania go do wymogów Traktatu Unii Europejskiej.”

“Wydaje się, że niektóre z tych postanowień biorą się ze słusznej potrzeby uregulowania i narzucenia zasad na rynku gier prowadzonych przez Internet, lecz duplikują one wymogi już spełnione w innych jurysdykcjach. Licencjonowane i uregulowane w UE spółki mogą spełniać wszelkie konieczne wymogi dotyczące przeciwdziałania oszustwom i ochrony konsumenta, i niekoniecznie wymagają prowadzenia przedsiębiorstwa w Polsce. Ten projekt pozostawia polskich konsumentów bez sprawiedliwego, bezpiecznego i konkurencyjnego rynku gier prowadzonych przez Internet”.

Według EGBA, wiele kluczowych przepisów zawartych w projekcie budzi poważne wątpliwości w odniesieniu do prawa unijnego. Dotyczy to:

  • wymogu, zgodnie z którym licencjobiorca musi być założoną w Polsce spółką akcyjną lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z bardzo wysokim kapitałem,
  • możliwości wyłączenia firm, których akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych,
  • wymogu zainstalowania i przechowywania serwera na terytorium Polski przez spółki prowadzące zakłady przez Internet,
  • obowiązku prowadzenia wszystkich transakcji dotyczących zakładów za pośrednictwem polskiego banku lub w oddziale zagranicznego banku w Polsce,
  • nieuzasadnionego wyłączenia niektórych gier, takich jak na przykład poker, z prowadzenia przez Internet,
  • olbrzymich różnic między operatorami prowadzącymi gry i zakłady przez Internet a tymi, którzy nie wykorzystują sieci do ich prowadzenia (w zakresie wymaganych gwarancji finansowych i opłat licencyjnych).

Ponadto, niektóre postanowienia, takie jak wymogi licencjonowania oraz ograniczenia dotyczące reklamy, proszą się o pytanie, czy ustawa z ekonomicznego punktu widzenia będzie atrakcyjna dla operatorów licencjonowanych w UE.

W celu uzyskania dalszych informacji lub komentarzy, prosimy o kontakt:  Floran Cartoux: +32 2 554 08 97 Florian.Cartoux@egba.eu

---
1 EGBA (Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów) to stowarzyszenie zrzeszające wiodących europejskich operatorów gier i zakładów Bet-at-home.com, BetClic, bwin, Digibet, Expekt, Interwetten, PartyGaming oraz Unibet. Siedziba EGBA będącego organizacją typu non-profit znajduje się w Brukseli. EGBA promuje prawo prywatnych operatorów gier i zakładów, którzy są uregulowani i licencjonowani w Państwie Członkowskim do sprawiedliwego dostępu do rynku w Unii Europejskiej. www.egba.eu

Procedura notyfikacji
Zgodnie z dyrektywą 98/34/WE, Państwa Członkowskie muszą notyfikować w Komisji Europejskiej i pozostałych Państwach Członkowskich projekty przepisów dotyczących produktów i usług Społeczeństwa Informacyjnego, takich jak gry i zakłady prowadzone przez Internet, przed ich przyjęciem. Taka procedura ma zapobiec tworzeniu przez Państwa Członkowskie nowych barier w swobodach rynku wewnętrznego umożliwiając zarówno Komisji jak i Państwom Członkowskim ocenę projektów przepisów przed ich przyjęciem. Powiadomienie Komisji o treści przepisu rozpoczyna trzymiesięczny okres obowiązywania zasady standstill, w którym projekt nie może zostać przyjęty. W tym czasie Komisja i Państwa Członkowskie są w stanie stwierdzić, czy projekt zawiera jakiekolwiek nieuzasadnione bariery na rynku wewnętrznym. Komisja lub Państwa Członkowskie mogą wówczas wydać:

· szczegółową opinię na temat tego czy uważają, że projekt stworzyłby, pod warunkiem jego wdrożenia, bariery w handlu, usługach lub przedsiębiorstwach w UE;

· uwagi, jeżeli uznają, że treść pozwala na różnorodną interpretację przepisów lub wymaga doprecyzowania; lub

· nie udzielić żadnej odpowiedzi, jeżeli uznają, że treść przepisu jest zgodna z prawem unijnym.

Celem wydania szczegółowej opinii jest powstrzymanie Państwa Członkowskiego przed przyjęciem przepisów o treści zawierającej bariery na rynku wewnętrznym, lub nakłonienie do usunięcia przepisów ograniczających, co ma zapobiec wykonywaniu zbędnej pracy przez ustawodawcę, a także nie dopuścić do postępowania w sprawie naruszenia.

Po wydaniu szczegółowej opinii, okres obowiązywania zasady standstill, w którym projekt nie może zostać przyjęty, zostaje przedłużony o miesiąc. Jeżeli po tym terminie projekt zostanie przyjęty bez zmian, Komisja wszczyna w trybie natychmiastowym postępowanie w sprawie naruszenia w związku z nowoprzyjętym przez Państwo Członkowskie przepisem. 31 stycznia 2008 roku Komisja wszczęła takie postępowanie przeciwko Niemcom po tym, jak nie dostosowały się do szczegółowej opinii wydanej dla tego kraju w marcu 2007 roku.

Przydatne linki:
1. oryginalna wersja komunikatu prasowego EGBA (wersja polska TUTAJ)
2. relacje prasowe Komisji w sprawie postępowania przeciwko Niemcom
3. bazy danych TRIS oraz inne projekty przepisów
4. Opinia Komisji Europejskiej na temat polskiego projektu przepisów regulujących gry i zakłady prowadzone przez Internet (z dn.15 lipca 2010r.)
5. Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (obowiązuje od 01-01-2010)
6. Projekt z dnia 4.01.2010 r. Ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (wysłany do Komisji Europejskiej w kwietniu 2010r. TUTAJ)
7.Biuletyn Informacji Publicznej. Projekty aktów prawnych / gry hazardowe
8. Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych


Więcej informacji na temat bukmacherstwa w dziale http://bet1x2.net/informacje.html oraz http://bet1x2.net/artykuly.html


  
Unibet.com wszystkim swoim nowym klientom oferuje super BONUS 200zł!!! To aktualnie najwyższy bonus na rynku! Szczegóły KLIKNIJ TUTAJ
    NASI EKSPERCI  ( kliknij na flagę ) 
LIGA UPDATE ARCHIWUM
Liga Polska 05.06.2012 15:20 Zobacz
Liga Angielska 13.05.2012 03:52 Zobacz
Liga Niemiecka 05.05.2012 03:33 Zobacz
Liga Hiszpańska 10.04.2012 02:02 Zobacz
Liga Włoska 11.05.2012 03:01 Zobacz
  

     DJ SOSNA TYPY   
      POWIADAMIANIE E-MAILEM   
Powiadamianie o aktualizacji na Bet1x2:
Twój e-mail:
Imie (lub nick):
      OSTATNIO NA FORUM   
    
      INFORMACJE   


      Bet1x2   (o nas)    Las Vegas Drink
      Tylko Piłka    Trefik

      PARTNERZY   Current time in Las Vegas (Nevada)


  Portal Bet1x2 prowadzony jest w języku polskim i adresowany do Polaków zamieszkałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Strona internetowa Bet1x2.net jest serwisem niekomercyjnym. Treœści na niej zawarte mają charakter zabawy i są zamieszczane przez pasjonatów sportu w celach informacyjnych. Typujemy dla zabawy rozstrzygnięcia meczów. Jesteœmy przeciwni hazardowi. Masz problem z hazardem? SprawdźŸ anonimowihazardzisci.org i hazardzisci.org/forum